Trang 10509, kết quả từ 105081 tới 105090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Ngọc Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đỗ Đình Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Quyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Bùi Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tám, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Từ Thị Kim Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Thị Kim Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Điều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đào Văn Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Đinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Duy Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...105041050510506105071050810509105101051110512...74341