Trang 10511, kết quả từ 105101 tới 105110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Trung Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Trung Do, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Tấn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tấn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 18/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đỗ Duy Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Duy Nhất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đỗ Minh Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Quách Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Minh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đinh Thị Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thị Cúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Ngoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Ngoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 11/1947, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105061050710508105091051010511105121051310514...74341