Trang 10512, kết quả từ 105111 tới 105120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Thắng Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thắng Hoà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Linh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Q Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Q Tám, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trương Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Công Đủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Đủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Phạm Chí Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chí Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 6/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Ph.V. Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ph.V. Con, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...105071050810509105101051110512105131051410515...74341