Trang 10514, kết quả từ 105131 tới 105140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 26/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bốn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hoàng Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Cẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đỗ Đình Hung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Hung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Mậu Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mậu Khoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Thiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thiềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105091051010511105121051310514105151051610517...74341