Trang 10515, kết quả từ 105141 tới 105150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ PH. NG. Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ PH. NG. Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Lê Quốc Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Lập, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chín, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ P. Vinh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ P. Vinh Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nông văn Tay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông văn Tay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Pen V. Tu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Pen V. Tu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 16/10/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105101051110512105131051410515105161051710518...74341