Trang 10527, kết quả từ 105261 tới 105270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Lương Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lương Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đinh Thị Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thị Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Thị Choai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Choai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1954, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105221052310524105251052610527105281052910530...74341