Trang 10530, kết quả từ 105291 tới 105300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khánh Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khánh Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 24/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Viết Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 12/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn X Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn X Linh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...105251052610527105281052910530105311053210533...74341