Trang 10534, kết quả từ 105331 tới 105340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Một, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 11/11/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Trước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 20/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tấn La

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn La, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Bùi Thị Trạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Trạm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễ Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễ Văn Khương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105291053010531105321053310534105351053610537...74341