Trang 10540, kết quả từ 105391 tới 105400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Giêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Giêng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 11/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Điệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 11/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Phước Xự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Xự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quýnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Xê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...105351053610537105381053910540105411054210543...74341