Trang 10541, kết quả từ 105401 tới 105410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 4/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Bạch Ngọc Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Ngọc Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

1...105361053710538105391054010541105421054310544...74341