Trang 10546, kết quả từ 105451 tới 105460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Huỳnh Thị Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 23/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Thị Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105411054210543105441054510546105471054810549...74341