Trang 10547, kết quả từ 105461 tới 105470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Lê Thị Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Văn Quý Khoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Quý Khoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1891, hi sinh 5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn A, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105421054310544105451054610547105481054910550...74341