Trang 10555, kết quả từ 105541 tới 105550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chỉnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Ưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 12/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn úy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn úy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn ù Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn ù Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Em, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105501055110552105531055410555105561055710558...74341