Trang 10560, kết quả từ 105591 tới 105600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Xuân Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đào Văn Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Trà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 3/11/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Trịnh Văn Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Nha, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đỗ Thế Ngật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thế Ngật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105551055610557105581055910560105611056210563...74341