Trang 10564, kết quả từ 105631 tới 105640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bình Phục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bình Phục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 24/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đoàn Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Trị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Nhứt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Huy Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 3/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Lữ Văn Q

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lữ Văn Q, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Hà Văn Sô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Sô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...105591056010561105621056310564105651056610567...74341