Trang 10565, kết quả từ 105641 tới 105650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 27/7/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lâm Thị Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thị Lai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trương Nhiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Nhiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105601056110562105631056410565105661056710568...74341