Trang 10566, kết quả từ 105651 tới 105660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Bổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Viết Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Đăng Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Lợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trương Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Hoàng Trần Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trần Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105611056210563105641056510566105671056810569...74341