Trang 10567, kết quả từ 105661 tới 105670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Giai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Thanh Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đặng Quốc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Quốc Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Khuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Văn Lài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Võ Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105621056310564105651056610567105681056910570...74341