Trang 10569, kết quả từ 105681 tới 105690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Phàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Duy Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Tham

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tham, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Võ Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 20/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Mậu Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mậu Kỷ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Ngô Hữu Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hữu Điền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105641056510566105671056810569105701057110572...74341