Trang 10570, kết quả từ 105691 tới 105700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phùng Xuân Miễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Xuân Miễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Hoà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Quách Dững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Dững, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/1947, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Một, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105651056610567105681056910570105711057210573...74341