Trang 10571, kết quả từ 105701 tới 105710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Thanh Duyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thanh Duyệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Liễu Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liễu Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Phan Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Xô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Xô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Xuân Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đặng Thế Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thế Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105661056710568105691057010571105721057310574...74341