Trang 10573, kết quả từ 105721 tới 105730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Đình Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Trừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Trú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mão, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...105681056910570105711057210573105741057510576...74341