Trang 10574, kết quả từ 105731 tới 105740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Trư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trương Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đặng Quốc Phẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Quốc Phẳng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Huyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hán Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hán Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Yến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đinh Bách Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Bách Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105691057010571105721057310574105751057610577...74341