Trang 10577, kết quả từ 105761 tới 105770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Đình Bội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Bội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 13/8/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Quang Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Bùi Khắc Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Bảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105721057310574105751057610577105781057910580...74341