Trang 10578, kết quả từ 105771 tới 105780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trà Quang Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Quang Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Triều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hè, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Phan Hồng Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hồng Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 22/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Nhựt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Nhựt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105731057410575105761057710578105791058010581...74341