Trang 10579, kết quả từ 105781 tới 105790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lương Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Cúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1905, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 12/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hà Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Dương Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Một, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trương Như Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Như Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 6/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105741057510576105771057810579105801058110582...74341