Trang 10593, kết quả từ 105921 tới 105930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Công kỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công kỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn Minh Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Chấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Dởn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Dởn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105881058910590105911059210593105941059510596...74341