Trang 10595, kết quả từ 105941 tới 105950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phan Duy Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Duy Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tênChưa rõ tênChưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tênChưa rõ tênChưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rỏ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rỏ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Tô Đình Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Đình Phúc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Thị Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Dương Nhẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Nhẫm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105901059110592105931059410595105961059710598...74341