Trang 10597, kết quả từ 105961 tới 105970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hữu Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 16/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Thị Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trương Cập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Cập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Cam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Đoàn Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Dinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...105921059310594105951059610597105981059910600...74341