Trang 10599, kết quả từ 105981 tới 105990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Viết Vy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Vy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Vũ Ngọc Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thái Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Như, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoè, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Quang Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Duy Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Khi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 20/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Ngô Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 26/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...105941059510596105971059810599106001060110602...74341