Trang 10603, kết quả từ 106021 tới 106030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vầy Công Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vầy Công Xá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phùng Tiến Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Tiến Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Giang Sơn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Sơn Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Cam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 12/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hồ Thanh Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh Hương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trương Công Thủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Thủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Quách Công Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Công Hậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...105981059910600106011060210603106041060510606...74341