Trang 10604, kết quả từ 106031 tới 106040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Mạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Mạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Muốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Muốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mai Đức Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đức Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Quách Hý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Hý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trương Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...105991060010601106021060310604106051060610607...74341