Trang 10605, kết quả từ 106041 tới 106050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Xu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 12/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thừa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Ngọc Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Đình Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Khi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lương Xân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...106001060110602106031060410605106061060710608...74341