Trang 10607, kết quả từ 106061 tới 106070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Bốn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thơm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Võ Xuân Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đoàn Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...106021060310604106051060610607106081060910610...74341