Trang 10608, kết quả từ 106071 tới 106080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Non

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Non, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mai Than Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Than Quân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Mai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Dân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn On, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Ngọc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1968, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đặng Minh Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Minh Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Đình Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...106031060410605106061060710608106091061010611...74341