Trang 10609, kết quả từ 106081 tới 106090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tranh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tranh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 4/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Võ Quang Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quang Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Rông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Rông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hứa Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đặng Xuân Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Xuân Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...106041060510606106071060810609106101061110612...74341