Trang 10610, kết quả từ 106091 tới 106100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Dềnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dềnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Thị Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Hữu Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Ngô Huyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Huyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thế Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Đến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...106051060610607106081060910610106111061210613...74341