Trang 10622, kết quả từ 106211 tới 106220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Lê Quang Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Võ Đình Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm Đình Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106171061810619106201062110622106231062410625...74341