Trang 10626, kết quả từ 106251 tới 106260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Chưa rỏ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rỏ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Văn Kiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thành Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Tân - An Giang
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1989, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 9. Liệt sĩ Vũ Hồng Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Phước Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Ký, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

1...106211062210623106241062510626106271062810629...74341