Trang 10629, kết quả từ 106281 tới 106290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Minh - Xã Đại Minh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Phước Lắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Lắm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chu Minh Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Minh Từ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Hạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...106241062510626106271062810629106301063110632...74341