Trang 10640, kết quả từ 106391 tới 106400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Tấn Bổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tấn Bổng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Lê Hữu Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Khá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Lê Tất Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tất Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Triệu V. Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu V. Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Công Quá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Quá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106351063610637106381063910640106411064210643...74341