Trang 10646, kết quả từ 106451 tới 106460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Tánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Rao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Rao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106411064210643106441064510646106471064810649...74341