Trang 10655, kết quả từ 106541 tới 106550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Phú Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phú Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Khóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khóa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trịnh Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hòa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Huỳnh Lỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Lỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Phỉ Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phỉ Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106501065110652106531065410655106561065710658...74341