Trang 10656, kết quả từ 106551 tới 106560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ ... Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Thiện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Thị Tảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Tảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Mãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đinh Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đ. Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đ. Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Phạm Phú Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phú Tiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106511065210653106541065510656106571065810659...74341