Trang 10661, kết quả từ 106601 tới 106610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Phước Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Nhiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Phú Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phú Bút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Đức Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Bàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Diệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Diệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...106561065710658106591066010661106621066310664...74341