Trang 10664, kết quả từ 106631 tới 106640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1968, hi sinh 14/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Thân Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Giá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn V. Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn V. Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106591066010661106621066310664106651066610667...74341