Trang 10667, kết quả từ 106661 tới 106670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Đ. Sâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Đ. Sâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1897, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Công Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 18/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đinh Phú Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Phú Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Phò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phò, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Lê Tấn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Ngọc Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106621066310664106651066610667106681066910670...74341