Trang 10671, kết quả từ 106701 tới 106710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đặng Ngọc Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 30/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phan Ngọc Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Huỳnh Đình Huỷnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đình Huỷnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 3, hi sinh 26/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106661066710668106691067010671106721067310674...74341