Trang 10673, kết quả từ 106721 tới 106730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Phú Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Phú Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phùng Tấn Hôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Tấn Hôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Sóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sóc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Son

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Son, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 29/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn úc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn úc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Viết Bờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Bờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đỗ Phú Xụy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Phú Xụy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106681066910670106711067210673106741067510676...74341