Trang 10674, kết quả từ 106731 tới 106740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hữu Nghĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Nghĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Sẽn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sẽn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Viết Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 30/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Lào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phùng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Võ Như Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Như Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Thị Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 11/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Minh Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 14/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106691067010671106721067310674106751067610677...74341